Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
Ngày đăng: 17/09/2013

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. Tên khoa: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

2. Số điện thoại: 02393 851 276

3. Cơ cấu tổ chức: Gồm các bộ phận:

- Lãnh đạo khoa: Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng;

- Tổ hấp tiệt khuẩn gồm 4 KTV;

- Tổ xử lý đồ vải gồm 3 y công;

- Tổ ngoại cảnh gồm 2 hộ lý.

4. Ban lãnh đạo hiện tại:

- Trưởng khoa: BS Trịnh Thị Vinh

- Phó trưởng khoa: KS Nguyễn Hữu Ngoãn

- ĐDT: ĐD Trịnh Thị Phúc

5. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch KSNK định kỳ và hàng năm.

b) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK.

c) Đầu mối giám sát công tác KSNK.

d) Kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định KSNK.

đ) Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về KSNK.

e) Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn.

g) Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

h) Tham gia theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

i) Phối hợp phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

6. Lịch sử hình thành:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tiền thân là Trung tâm hấp sấy tiệt trùng với chức năng hấp tiệt khuẩn, xử lý đồ vải, vệ sinh ngoại cảnh. Tháng 9/2013 đổi tên thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo Thông tư 18/2009-TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

7. Các hoạt động:

- Công tác tổ chức, tập huấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học: Công tác tổ chức: Hội đồng, mạng lưới và các tổ giám sát KSNK được kiện toàn hoạt động có hiệu quả. Tập huấn tuyến trên, đào tạo tại chỗ, đào tạo tuyến dưới.

- Điều tra NKBV.

- Kiểm tra môi sinh bệnh viện: Một số mẫu xét nghiệm không đạt yêu cầu đã được hướng dẫn khắc phục xử lý.

- Tăng cường giám sát công tác quản lý chất thải y tế nguy hại từ khi phát sinh đến khi tiêu hủy đảm bảo công tác bảo vệ môi trường

-Tiệt khuẩn, Quản lý đồ vải: Hấp tiệt khuẩn đảm bảo vô trùng và không bị hỏng hóc thất lạc dụng cụ. Kiểm kê thanh lý, quản lý đồ vải tập trung chống thất thoát cho Bệnh viện.

8. Những thành tích nổi bật

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc quản lý tài sản công và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Mọi cán bộ viên chức trong khoa hăng say công việc, đoàn kết nội bộ.                

Đã thay đổi được nhận thức, thái độ, hành vi của toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện, tạo được môi trường Bệnh viện khang trang, xanh sạch đẹp; nhiễm khuẩn Bệnh viện giảm hẳn; an toàn người bệnh được nâng cao…, đó là tâm điểm thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngày càng nhiều.

9. Định hướng phát triển

Tham mưu đề xuất xây dựng, sửa đổi quy trình chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các lĩnh vực: vệ sinh tay, vô khuẩn, xử lý dụng cụ, quản lý đồ vải, quản lý chất thải….. Hướng dẩn thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn theo ISO, thực hiện theo quy định mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng của bệnh viện. Hoàn thiện các tiêu chí kiểm tra bệnh viện. Tham mưu bổ sung hoàn thiện các phần còn thiếu trong bộ tiêu chí kiểm tra của bệnh viện.

Chỉ đạo ban quản lý chất thải thực hiện tốt TT 58/TT LT-BYT-BTN-MT

Tổ chức tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo liên tục cho cán bộ nhân viên trong toàn bệnh viện thực hiện tốt công tác quản lý chất thải bệnh viện.

Tư vấn đào tạo cán bộ kế cận lãnh đạo khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tư vấn mua sắm trang thiết bị: máy giặt, máy hấp nhiệt độ thấp plasma.

- Tham mưu sửa chữa, cải tạo, thiết kế xây dựng mới công trình, hệ thống thu gom nước thải y tế triệt để trong toàn bệnh viện.

- Đề xuất tăng đãi ngộ cho người làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, động viên khuyến khích người làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế điều chuyển người không có hoành đọ năng lực, người có vấn đề về làm công tácKSNK

- Phối hợp truyền thông, các hoạt động bệnh viện trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, đề cao những tấm gương say sưa với chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm hạn chế nhiễm khuẩn bệnh viện.Tăng độ hấp dẩn của bệnh viện.

10. Khen thưởng  

Năm 2016 trưởng khoa được nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; được UBND tỉnh tặng bằng khen. Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được sở Y tế tặng giấy khen.

 

 Hình ảnh hoạt động nổi bật

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 15

  • Tổng lượt truy cập: 7073984

  • Hôm nay: 6714