Phòng Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 13/08/2015

Tổ chức, nhân sự:

- Tổng số nhân viên: 05

- Trưởng phòng:  BSCKI. Hoàng Song Hào

- Phó Trưởng phòng: Ths Hoàng Quốc Anh; 

- Điện thoại:   02393.693.218

- Địa điểm làm việc:  Tầng 2 nhà D - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

1. Lịch sử hình thành :

Phòng Quản Lý Chất Lượng thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2015. Qua hai năm thành lập phòng  luôn cố gắng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Với 3 mảng công tác bao gồm Quản lý chất lượng, Công tác xã hội và truyền thông. Trong thời gian qua phòng đã tổ chức tốt: Tham mưu triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, ISO 9001:2008, 5S, an toàn người bệnh và nhân viên y tế, tổ chức tốt công tác truyền thông... trong toàn viện. Khảo sát đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm, tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện. Qua hơn 2 năm hoạt động, đến nay Phòng Quản lý chất lượng đã đạt được những kết quả ban đầu góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của bệnh viện.

2. Cơ cấu tổ chức

a. Phòng Quản Lý Chất Lượng  bao gồm các bộ phận chính sau :

- Tổ Quản lý chất lượng;

- Tổ An toàn Y tế và Quản lý rủi ro;

- Tổ Truyền thông và giải quyết sự cố truyền thông;

b. Cơ cấu nhân sự 5 người trong đó:

- 01 Bác sỹ chuyên khoa 1;

- 01 Thạc sỹ;

- 01 Dược sỹ đại học;

- 01 Cử nhân;

- 01 Dược sỹ trung học.  

3. Chức năng, nhiệm vụ

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

4. Các hoạt động

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện; 

e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

f) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

g) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh;

h) Quản lý website của Bệnh viện;

i) Đầu mối triển khai, kiểm tra, giám sát áp dụng ISO 9001:2008 và 5S vào hoạt động hàng ngày tại bệnh viện.

5. Những thành tích nổi bật

- Triển khai tốt theo kế hoạch ISO 9001:2008, 5S tại các khoa phòng;

- Cải tiến chất lượng bệnh viện dựa theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng;

- Tham gia giải quyết các vấn đề khiếu nại, góp ý của bệnh nhân và người nhà;

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, công tác xã hội trong bệnh viện.

6. Định hướng phát triển

-  Tiếp tục hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của phòng và các nhiệm vụ khác được giao.

-  Phối hợp với các phòng ban chức năng, xây dựng kế hoạch hoạt động thường kỳ, chi tiết nội dung công tác kiểm tra thường kỳ và đột xuất các trung tâm, khoa, phòng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá thường kỳ vệ sinh, triển khai xây dựng bệnh viện xanh - Sạch - đẹp – an  toàn tất cả các khoa/phòng/ trung tâm trong toàn viện.

-  Tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào nâng cao y đức , thực hiện quy tắc ứng xử trong bệnh viện và kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

- Giám sát triển khai ISO 9001:2008, 5S.

- Phát triển mạng lưới quản lý chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ; phát huy vai trò cộng tác viên mạng lưới quản lý chất lượng

7. Thành tích

- 2016: Giấy khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Sở Y tế.

- 2017: Giấy khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh.

- 2018: Giấy khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh.

- 2019: Giấy khen danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của Sở Y tế.

 Hình ảnh hoạt động nổi bật

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 12

  • Tổng lượt truy cập: 7458182

  • Hôm nay: 5504