Phòng Tổ chức cán bộ
Ngày đăng: 27/09/2013

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

I.  LỊCH SỬ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ.

Phòng TCCB được tách ra từ Phòng Tổ chức - Hành chính thời kỳ Bệnh viện II Nghệ Tĩnh. Hơn 40 năm phát triển và trưởng thành, Phòng TCCB đã không ngừng phát triển lớn mạnh và đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

II.  LÃNH ĐẠO PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ:

1. BS Nguyễn Văn Sinh           Trưởng phòng;

2. BS Nguyễn Hồng Tranh      Nguyên Bí thư Đảng bộ kiêm Trưởng phòng;

3. DSCKI, TTUT Phạm Huy Sầm             Trưởng phòng;

4. BSCKII, TTND Nguyễn Viết Đồng       Trưởng phòng;

5. BSCKI, TTUT Nguyễn Phi Minh          Trưởng phòng;

6. BSCKII  Trương Huy Hưng                 Trưởng phòng;

7. YS  Trương Thị Linh                            Phó Trưởng phòng;

8. Cử nhân Nguyễn Thị Cẩm Mai            Phó Trưởng phòng;

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN TẠI : 

- Trưởng phòng: BSCKII. Trương Huy Hưng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ;

- Phó trưởng Phòng: Cử nhân kinh tế: Nguyễn Thị Cẩm Mai, UVTV Ban Chấp hành Công đoàn, Đảng viên

- Tổng số cán bộ nhân viên trong phòng:

+ Bà Nguyễn Thị Tâm, Điều dưỡng trung cấp, là thành viên Ban Thanh tra nhân dân, là Đảng viên

+ Bà Dương Thị Hà , Hộ sinh trung cấp, là Đảng viên. 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng TCCB là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp, đào tạo, tổ chức tiếp nhận nhân lực trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Xây dựng kế hoạch hành động của phòng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện phối kết hợp giữa các khoa, phòng, ban trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức các hoạt động VHVN, TD TT và các hoạt động khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ viên chức.

4. Phối kết hợp với các khoa, phòng, ban, đề xuất với Giám đốc Bệnh viện xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

5. Nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức trong Bệnh viện đề xuât với Giám đốc xem xét, giải quyết.

6. Thực hiện công tác xây dựng định biên, tuyển dụng, luân chuyển, bổ  nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, quy hoạch cán bộ theo Luật cán bộ công chức, viên chức.

7. Thực hiện chế  độ tiền lương, các chế độ, chính sách, quản lý  hồ sơ cán bộ, viên chức theo đúng quy định.

8. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định

9. Thực hiện công tác An ninh quốc phòng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Bệnh viện.

Từ các chức năng trên, Phòng được giao các nhiệm vụ sau:

- Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp, đào tạo, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách…để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét giải quyết.

- Tuy nhiên, hiện tại, ngoài các nhiệm vụ theo Quy chế của Bộ Y tế được nêu trên, Phòng TCCB còn được giao thực hiện các công việc sau:

+ Thực hiện nhiệm vụ Thanh tra Thủ trưởng;

+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Tham gia làm thường trực các hội đồng Bệnh viện như: Hội đồng Thi đua khen thưởng, Tuyển dụng, Xét nâng lương, Xét đi học, Bảo hộ lao động, Tham gia HĐ Kiểm soát nhiễm khuẩn, v,v,…

+ Thực hiện công tác quốc phòng an ninh;

+ Tham gia Đoàn kiểm tra bệnh viện;

+ Thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội;

+ Cán bộ của Phòng còn tham gia các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Bệnh viện,…

- Phòng làm việc theo chế độ chuyên viên, theo đó từng cán bộ của Phòng thực hiện một hoặc một số công việc nhất định theo phân công của Trưởng Phòng. 

V. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

Hơn 40 năm hoạt động và phát triển cùng Bệnh viện, Phòng Tổ chức cán bộ đạt được thành tích sau:

- Nhiều năm được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen, nhiều năm được UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và nhiều Giấy khen của Sở Y tế;

- Chi bộ Đảng nhiều năm đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

- Nhiều cá nhân của phòng cũng đã được tặng thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân…

- Nhiều cá nhân đã được tặng thưởng bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Sở Y tế và Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở…

VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiến tới quy trình hóa tất cả các thủ tục, thể thức trong công tác TCCB, công khai để toàn thể CBVC Bệnh viện biết để thực hiện và giám sát quá trình thực hiện;

- Xây dựng đội ngũ viên chức, nhân viên có trình độ chuyên môn vững, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực sự là cầu nối và là người đồng hành cùng các khoa, phòng trong việc bảo đảm nhân lực có trình độ phù hợp và thực hiện tốt mọi chế độ chính sách cho người lao động.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của Bệnh viện hàng năm phù hợp với sự phát triển chung của Bệnh viện.Hình ảnh hoạt động nổi bật

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 12

  • Tổng lượt truy cập: 7073805

  • Hôm nay: 6535