Phòng điều dưỡng
Ngày đăng: 10/09/2013

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I.  Tên đơn vị: PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (Nursing Department)

II.  Điện thoại: 0239 3851277

III. Cơ cấu tổ chức

 - Phòng Điều Dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc ( Giám Đốc chỉ đạo trực tiếp hoạt động Điều dưỡng), hoạt động độc lập,  Phòng có 04 thành viên (01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng  và 02 Điều dưỡng trưởng Khối).

IV. Ban lãnh đạo hiện tại

1. Trưởng phòng: ĐDCKI Trần Sỹ Thắng

Số ĐT: 0906221276; Email: thangtung1976@gmail.com

2. Phó phòng CN đại học Nguyễn Hồng Lam

Số ĐT: 0904894268; Email: honglam7482@yahoo.com.vn

3. Điều dưỡng trưởng khối 02:  - CN cao đẳng Hộ sinh Nguyễn Thị Phi Nga

                                                   - CN cao đẳng Điều dưỡng Trần Thị Thanh Bình

V. Chức năng nhiệm vụ:

a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

h) Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

VI. Tóm tắt lịch sử:

Phòng  Điều Dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thành lập tháng 10/1993, tên ban đầu thành lập là phòng Y tá - Điều dưỡng và từ năm 2000 đến nay đã đổi tên thành phòng Điều dưỡng.

Trải qua các thời kỳ Trưởng phòng như sau:

1. ĐD Trần Vũ Ba 1993 -> 1995

2. ĐD Nguyễn Thị Minh Thiệu 1995 -> 2003

3. CNĐD  Trần Thị Thảo 2003 -> 2012

4. ĐDCKI Trần Sỹ Thắng 2012 đến nay

VI. các hoại động:

1. Công tác đào tạo

- Thường xuyên đạo tạo và đào tại lại trong viện và các trường trong cả nước.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hội nghị khoa học và ra tập kỷ yếu điều dưỡng năm 2012

- Tham gia báo cáo khoa học niềm trung tại TW Huế năm 2011

- 2010 đến nay hàng năm đã đóng góp nhiều đề tài và sáng kiến cấp cơ sở

- Tham nhiều đề tài báo cáo hội nghị khoa học cấp cơ sở đạt giải cao

VIII. Những thành tựu nỗi bật

1. Đạt nhiều giải về các cuộc thi điều dưỡng trong tỉnh và  cấp quốc gia

- 2011 đạt giải nhất toàn đoàn về cuộc thi điều dưỡng giỏi thanh lịch

- 2015  đạt giải nhì toàn đoàn về cuộc thi điều dưỡng giỏi thanh lịchHình ảnh hoạt động nổi bật

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 11

  • Tổng lượt truy cập: 7081597

  • Hôm nay: 4555