Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày đăng: 10/07/2020 - Lượt xem: 3304

Thực hiện Kế hoạch số 243-KH/TU ngày 14/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều ngày 10/7/2020, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Lê Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Giám đốc Bệnh viện quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Các đại biểu cũng được quán triệt thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 7/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Tiếp đó, Hội nghị nghe đồng chí Lê Ngọc Thanh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Việc học tập, quán triệt các nội dung góp phần tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là công tác đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trương HuyềnHình ảnh hoạt động nổi bật

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 15

  • Tổng lượt truy cập: 9824322

  • Hôm nay: 1679