Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Ngày đăng: 19/04/2019 - Lượt xem: 398

Chiều ngày 18/4/2019, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến tham dự và chỉ đạo có Thầy thuốc nhân dân, Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Đồng, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cùng hơn 300 cán bộ, đảng viên trong toàn bệnh viện tham gia học tập.

Hội nghị đã được nghe các nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, bao gồm: cơ sở hình thành, nội dung và chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là ba vấn đề có mối quan hệ mật thiết, biện chứng với nhau. Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay được xác định rất rõ trong Văn kiện Đại hội XII và các văn kiện các Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng ta. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về "dân làm gốc"; Tập trung chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính; Nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt nhất trong nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo.

Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Đồng, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Bí thư đảng bộ, Giám đốc bệnh viện phát biểu kết luận hội nghị

Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Đồng, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Bí thư đảng bộ, Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về “nhân dân” là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, có tác dụng chi phối và là gốc của mọi vấn đề. Theo đồng chí, từ chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của năm 2019, mỗi cán bộ, đảng viên bệnh viện cần lấy người bệnh làm trung tâm, coi người bệnh như người nhà làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Đồng thời, đồng chí yêu cầu thực hiện ký kết tại chi bộ để triển khai và thực hiện có hiệu quả, áp dụng chuyên đề gắn với công việc chuyên môn.

Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Trong bối cảnh đó, việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trương HuyềnHình ảnh hoạt động nổi bật

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 9

  • Tổng lượt truy cập: 6488455

  • Hôm nay: 4789