Phòng Chỉ đạo tuyến
Ngày đăng: 05/03/2014

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 02393.855.498

Cơ cấu tổ chức:

Tổng số cán bộ viên chức: 05, trong đó 01 Trưởng phòng, 1 phó phòng, 02 nhân viên chuyên trách, 1 nhân viên bán chuyên trách

Ban lãnh đạo hiện tại:

Trưởng phòng: BSCKI Lê Ngọc Thắng

Phó Trưởng phòng: BSCKI Nguyễn Hữu Nhật

Chức năng, nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc kiễm tra, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

- Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình Giám đốc Bệnh viện và báo cáo cấp trên.

- Tổ chức thống kê hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các viên chức trong Bệnh viện và tuyến dưới. Tiếp nhận, thực hiện các kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của các Bệnh viện tuyến trên về công tác chỉ đào tạo tuyến tại Bệnh viện.

- Triển khai, đánh giá, tổng kết công tác Nghiên cứu khoa học trong trong toàn Bệnh viện.

-  Kết nối với các bệnh viện Hạt nhân và Phối hợp các khoa vệ tinh thực hiện dự án Bệnh viện vệ tinh.

Tóm tắt lịch sử hình thành

- Phòng Chỉ đạo tuyến thành lập 01/01/2014 do BSCKII. Trương Huy Hưng làm Trưởng phòng, 05 nhân viên chuyên trách và bán chuyên trách. Đến nay sau hơn ba năm thành lập phòng đã triển khai có hiệu quả các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Các hoạt động

Công tác khám chữa bệnh

Tham gia hoạt động chuyên môn theo chuyên khoa của từng người

Công tác đào tạo

- Tổ chức các khóa Đào tạo liên tục cho học viên là cán bộ viên chức tại đơn vị và các đơn vị y tế tuyến dưới.

- Tiếp nhận các học viên tuyến dưới về tham gia Đào tạo cầm tay chỉ việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Tổ chức các lớp Đào tạo ngắn hạn cho học viên là cán bộ viên chức tại đơn vị và các đơn vị y tế tuyến dưới

Công tác nghiên cứu khoa học

- Lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện nghiên cứu khoa học và báo cáo khoa học.

Kết nối với các bệnh viện Hạt nhân và Phối hợp các khoa vệ tinh thực hiện dự án Bệnh viện vệ tinh.

Những thành tích nổi bật

* Đào tạo liên tục:

- Năm 2015 phòng đã hoàn thiện bộ hồ sơ đào tạo liên tục trình bộ y tế và đã được cấp mã đào tạo liên tục. Sau khi được cấp mã phòng Chỉ đạo tuyến đã tổ chức đào tạo được: 01 lớp Cấp cứu cơ bản, 02 lớp Điện tâm đồ cơ bản, 01 lớp kiểm soát nhiễm khuẩn và 28 lớp Nâng cao năng lực quản lý chất thải y tến với tổng số 715 học viên.

* Nghiên cứu khoa học:

-Tham gia Tổ chức thành công Hội nghị khoa học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh mở rộng lần thứ nhất năm 2015.     

Định hướng phát triển:

Phát triển thành trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến

 Hình ảnh hoạt động nổi bật

Video Bệnh viện

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 40

  • Tổng lượt truy cập: 21776981

  • Hôm nay: 5437