Phòng Kế hoạch tổng hợp
Ngày đăng: 06/11/2013

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 02393.856.800 

Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ viên chức 14 ( Bao gồm 01 Thạc sĩ, Bác sĩ , 01 Thạc sĩ. Dược sĩ , 01 Bác sĩ CKI và 11 cán bộ viên chức khác)

Lãnh đạo phòng hiện tại

+ Trưởng phòng: ThS.BS Vương Khả Quế

+ Phó trưởng phòng: ThS.DS Nguyễn Bá Chung

+ Phó trưởng phòng: BSCKI Nguyễn Ngọc Chung

Tóm tắt lịch sử hình thành

Phòng Kế hoạch tổng hợp thành lập năm 1976 cùng với sự ra đời của Bệnh viện 2 Hà Tĩnh (Nay là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh). Phòng KHTH là phòng chức năng quản lý mọi hoạt động chuyên môn của bệnh viện, luôn song hành với sự phát triển của bệnh viện.

Đặc biệt trong những năm gần đây việc, Phòng KHTH đã trực tiếp tham mưu, ứng dụng hệ thống Công nghệ Thông tin quản lý chuyên môn, công tác dược, tài chính kế toán…

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp có 11 nhiệm vụ theo quy chế bệnh viện:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

4. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

5. Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.

7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

8. Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện.

9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

6. Các hoạt động chính

6.1. Khám bệnh, chữa bệnh

- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi kế hoạch hoạt động, định kỳ sơ kết-tổng kết công tác điều trị của các khoa phòng, công tác truyền thông, an toàn vệ sinh lao động,....

- Tham gia đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn và một số quy chế khác của các khoa phòng và nhân viên trong bệnh viện: quy chế thường trực, cấp cứu, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, khám chữa bệnh theo yêu cầu, hội chẩn, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, kiểm soát nhiễm khuẩn, người bệnh không có thân nhân, người bệnh tử vong,....

- Tổ chức điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám - chữa bệnh của bệnh viện.

- Tổ chức, lập kế hoạch, tham gia công tác hiến máu nhân đạo.

- Tham gia xây dựng, triển khai, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác trong bệnh viện và khi có yêu cầu của Giám đốc.

6.2. Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện

- Thực hiện chế độ báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- Sơ kết, tổng kết công tác điều trị theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý) để báo cáo Giám đốc.

- Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy chế của Bộ Y tế.

7. Thành tích nổi bật

Trong những năm qua, phòng Kế hoạch tổng hợp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp giám đốc quản lý và điều hành công tác chuyên môn của Bệnh viện.

Đặc biệt phòng Kế hoạch tổng hợp đã ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện; thực hiện tốt công tác lấy máu nhân đạo.

Phòng Kế hoạch cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tư vấn Ban giám đốc xây dựng: Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2017-2022, Đề án phát triển kỹ thuật chuyên cao, chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020; Đề án triển khai thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh - PACS tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; Đề án phát triển kỹ thuật tách máu tại khoa Xét nghiệm năm 2017...

Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng có tinh thần trách nhiệm cao, “luôn luôn nhiệt tình, luôn luôn quan tâm, luôn luôn giúp đỡ” người bệnh năng lực chuyên môn vững bệnh, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí có năng lực chuyên môn cao, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc.

Tập thể và nhiều cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng khen của Bộ Y tế, Sở Y tế và UBND tỉnh.

8. Định hướng phát triển

Cùng với sự phát triển không ngừng  của bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch Tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong nhiều mặt hoặt động chuyên môn.                

Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện.

Quản lý hồ sơ theo chương trình máy tính để đảm bảo lưu trữ hồ sơ bằng máy tính cũng như cho mượn hồ sơ phục vụ nghiên cứu và đào tạo nhanh, kịp thời, tránh thất thoát. Tổ chức, giám sát quản lý bệnh theo ICD 10, tiếp tục đề án xây dựng bệnh án điện tử.

Cập nhật tình hình bệnh nhân, báo cáo, giám sát và đánh giá, phân loại theo mô hình bệnh tật.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã và sẽ tiếp tục thực hiện việc lập kế hoạch và giám sát công tác chuyên môn; Tổ chức các buổi bình bệnh án tại bệnh viện cũng như phối hợp với các khoa phòng nhằm tổng kết hoạt động của tất cả các bộ phận định kỳ 6 tháng, 1 năm.

Tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện. Trong năm 2017 sẽ triển khai hệ thống PACS, hệ thống mã vạch, hàng đợi.

9. Khen thưởng

Tập thể  nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng khen của Bộ Y tế, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh; Cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các hoạt động khác của Bệnh viện được khen thưởng hàng năm. Điễn hình một số bằng khen tiêu biểu sau:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 80/QĐ/SYT ngày 20/01/2011 của Sở Y tế Hà Tĩnh.

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

2014

Giấy khen

Quyết định số 06/QĐ-SYT ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Sở Y tế Hà Tĩnh.

2014

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 06/QĐ-SYT ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Sở Y tế Hà Tĩnh.

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

 Hình ảnh hoạt động nổi bật

Video Bệnh viện

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 40

  • Tổng lượt truy cập: 21240574

  • Hôm nay: 6