Phòng Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 13/08/2015

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Tầng 2, nhà D, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.693.218

Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ viên chức, người lao động: 6

- Cơ cấu nhân sự 6 người trong đó:

02 Thạc sĩ, 01 Dược sỹ đại học; 02 Cử nhân; 01 Dược sỹ cao đẳng.

Phòng Quản Lý Chất Lượng  bao gồm các bộ phận chính sau :

- Tổ Quản lý chất lượng;

- Tổ An toàn Y tế và Quản lý rủi ro;

- Tổ Truyền thông và giải quyết sự cố truyền thông;

Ban lãnh đạo phòng

Trưởng phòng:  Thạc sĩ Dược sĩ Nguyễn Đức Chung

Phó Trưởng phòng: ThS Trần Hoàng Nhân

Chức năng, nhiệm vụ

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

k) Phụ trách công tác truyền thông, xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp an toàn.

Các hoạt động

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện; 

e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

f) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

g) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh;

h) Quản lý website của Bệnh viện;

i) Đầu mối triển khai, kiểm tra, giám sát áp dụng ISO 9001:2015 và 5S vào hoạt động hàng ngày tại bệnh viện.

Những thành tích nổi bật

+ Xây dựng trình giám đốc phê duyệt, triển khai thực hiện, đánh giá, báo cáo các kế hoạch: Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; Kế hoạch công tác truyền thông; Kế hoạch triển khai 5S; Kế hoạch duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008; Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản lý chất lượng, Ban an toàn người bệnh; Kế hoạch xây dựng bệnh viện Xanh, sạch, đẹp, an toàn; Kế hoạch nâng cao giao tiếp, ứng xử của CBVC đáp ứng sự hài lòng người bệnh; Kế hoạch triển khai đường dây nóng; Kế hoạch triển khai 5S ...

+ Hỗ trợ 100% khoa, phòng xây dựng KHCTCL hằng năm.

+ Hằng năm viết từ 250 - 300 tin, bài, 700 - 800 ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; Công thông tin điện tử Sở Y tế, Bản tin sức khỏe Hà Tĩnh, báo Sức khỏe đời sống, báo Hà Tĩnh cùng nhiều cơ quan báo chí khác... , phối hợp cùng Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh xây dựng hơn 50 chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về sức khỏe. Mổi tháng phối hợp thực hiện hai buổi truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi nhà, mổi buổi 45 phút trên sóng Đài PTTH tỉnh.

+ Mổi năm tham gia trả lời và giải quyết 15 - 20 ý kiến phản ánh đường dây nòng, khiếu nại, phản ánh.

+ Tổ chức 4 lớp tập huấn về qui tắc ứng xử, 2 lớp về thực hiện 5S, 2 lớp về An toàn người bệnh, 2 lớp về QLCL.

+ Phối hợp thực hiện hợp tác với tổ chức Côte d'Amor Cộng hòa Pháp, mổi năm đưa 3 đến 4 lượt bác sĩ sang làm việc tại bệnh viện. Tổ chức 2 đến 3 hội thảo của chuyên gia nước ngoài.

+ Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện theo quí, 6 tháng, năm...

Định hướng phát triển

-  Tiếp tục hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của phòng và các nhiệm vụ khác được giao.

-  Phối hợp với các phòng ban chức năng, xây dựng kế hoạch hoạt động thường kỳ, chi tiết nội dung công tác kiểm tra thường kỳ và đột xuất các trung tâm, khoa, phòng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá thường kỳ vệ sinh, triển khai xây dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp tất cả các khoa/phòng/ trung tâm trong toàn viện.

-  Tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào nâng cao y đức, thực hiện quy tắc ứng xử trong bệnh viện và kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

- Giám sát triển khai ISO 9001:2015, 5S.

- Phát triển mạng lưới quản lý chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ; phát huy vai trò cộng tác viên mạng lưới quản lý chất lượng

Khen thưởng

- 2016: Giấy khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Sở Y tế.

- 2017: Giấy khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh.

- 2018: Bằng khen của UBND tỉnh.

- 2019: Giấy khen danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của Sở Y tế.

- 2020: Giấy khen danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của Sở Y tế.

- 2021: Giấy khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Sở Y tế.

Một số hình ảnh của phòng Quản lý chất lượng qua các thời kỳHình ảnh hoạt động nổi bật

Video Bệnh viện

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 47

  • Tổng lượt truy cập: 19252257

  • Hôm nay: 8103