Phòng Tổ chức cán bộ
Ngày đăng: 27/09/2013

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Điện thoại: 02393.859.495

Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ viên chức: 05. (bao gồm: 01 BSCKII, 01 thạc sĩ , 01 cử nhân, 01 đại học Điều dưỡng, 01 cử nhân kinh tế)

Ban lãnh đạo phòng: 

- Trưởng phòng: BSCKII Trương Huy Hưng

- Phó trưởng phòng: Thạc sĩ Phạm Ngọc Truyền

                                  CN Nguyễn Hằng Nga

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động nổi bật:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tuyển dụng nhân lực để trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt phối kết hợp giữa các khoa, phòng, ban trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

3. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng, tổ chức phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác nhằm nâng cao y đức và đời sống tinh thần cho cán bộ viên chức.

4. Phối hợp với các khoa, phòng, ban đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

5. Nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức trong Bệnh viện để đề xuât với Giám đốc xem xét, giải quyết.

6. Thực hiện công tác xây dựng định biên, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, quy hoạch cán bộ.

7. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ tiền lương, quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức theo đúng quy định.

8. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

9. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Bệnh viện.

10. Đưa phần mềm vào việc quản lý cán bộ, viên chức, người lao động.

Những thành tích nổi bật:

Trong năm qua phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã đạt kết quả tốt về mọi mặt trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng, đảm bảo đầy đủ kịp thời, chính xác các số liệu, kiểm tra thực hiện các Quy chế Bệnh viện. Tổ chức xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, định mức chỉ tiêu biên chế và nhu cầu nhân lực, tham mưu cho Giám đốc về công tác thuyên chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức đảm bảo chất lượng và có hiệu quả kịp thời, đúng quy trình, đúng thời gian.

  Tổ chức quản lý lao động, tham mưu thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với CBVC- NLĐ, chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi, tiền tai nạn ốm đau, thai sản, chế độ độc hại, bệnh nghề nghiệp, thủ thuật, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, chế độ thu nhập tăng thêm …

  Xây dựng phương án tự chủ về nhân lực và tổ chức bộ máy, chú trọng công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, tiếp tục duy trì phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực.

Phối hợp tham mưu phê duyệt tăng số giường bệnh kế hoạch từ 500 lên 800 giường bệnh; triển khai thực hiện đạt kết quả cao

Kiện toàn bộ máy các khoa, phòng phù hợp với nhu cầu thực tế, theo quy chế bệnh viện, theo các thông tư hướng dẫn, thông qua phương án tự chủ.

Xây dựng kế hoạch, thực hiện tuyển dụng theo định biên Bác sỹ cho bệnh viện Đa khoa tỉnh đúng quy định, đảm bảo chất lượng cao;

Lựa chọn hợp đồng cán bộ, người Lao động có năng lực phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với đề án vị trí việc làm, phương án tự chủ.

Xây dựng kế hoạch bổ sung về biên chế các vị trí việc làm theo định mức quy định;

Xây dựng các quy trình, tiêu chí về tuyển dụng, bổ nhiệm... các vị trí quản lý còn khuyết, triển khai thực hiện đảm bảo phát huy tối đa năng lực cán bộ, đúng quy định;

Xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với vị trí việc làm phù hợp với phương án tự chủ;

  Kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, khen thưởng, kỷ luật lao động trong đơn vị, tham gia thực hiện bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh Quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng.

  Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện Phòng Tổ chức đã lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm tốt công tác thống kê báo cáo theo quy định. Áp dụng, thực hiện tốt theo đề án vị trí việc làm, đề án kế hoạch bệnh viện 800 giường bệnh.

  Tham mưu Ban Giám đốc và  tổ chức triển khai thực hiện Hội thi tay nghề, tay nghề giỏi cho viên chức trong toàn bệnh viện, đã tạo được phong trào học tập sôi nổi, sâu rộng trong các khoa, phòng, là cơ hội cho viên chức trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, giao tiếp, ứng xử...tiếp tục xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng sự đòi hỏi ngày càng cao trong khám, chữa bệnh của nhân dân tỉnh nhà.

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đảng, Đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện tốt Cải cách hành chính; không có cá nhân vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể phòng Tổ chức cán bộ:

Ngoài công việc của phòng các viên chức tích cực tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, bảo vệ thành công nhiều đề tài cấp cơ sở ứng dụng có hiệu quả.Hình ảnh hoạt động nổi bật

Video Bệnh viện

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 34

  • Tổng lượt truy cập: 21240302

  • Hôm nay: 6068