Văn phòng Công đoàn
Ngày đăng: 04/11/2013

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH

Công đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa tỉnh ra đời cùng với sự hình thành của đơn vị. Trải qua thời gian đầy biến động của lịch sử bệnh viện, với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, và sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo Bệnh viện và sự đoàn kết của các thế hệ cán bộ viên chức bệnh viện, công đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu đáng kể.

I. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ:         

1. Nguyễn Văn   6. Bs. Lê Văn Thứ
2. Thái Văn Trước       7. Bs. Phan Đình Nhiêm
3. Hà Ngọc Giao 8. Bs. Đinh Văn Ái
4. Bùi Kim Thuỷ 9. Bs. Trần Thị Dung
5. Cù Ngọc Hoàng  

Từ năm 2019 đến nay:

1. Chủ tịch Công đoàn                      BSCKII. Vương Kim Đức

2. Phó chủ tịch Công đoàn                ThS.Bs Lê Viết Anh; CN Nguyễn Đình Du

* Các uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn:

1. Vương Kim Đức     

2. Lê Viết Anh           

3. Nguyễn Đình Du

4. Nguyễn Thị Như Trang

5. Trịnh Thị Thu Hiền

* Các uỷ viên Ban Chấp hành   

1. Hoàng Quang Trung   9. Lê Văn Dũng
2. Vương Kim Đức  10. Nguyễn Trung Dũng
3. Lê Viết Anh  11. Nguyễn Thị Thành
4. Nguyễn Đình Du 12. Đoàn Xuân Trường
5. Nguyễn Thị Như Trang 13. Hoàng Thị Kỷ
6. Trịnh Thị Thu Hiền 14. Trần Sỹ Thắng
7. Hoàng Song Hào 15. Võ Hoài Nam
8. Nguyễn Thị Bích Lợi  

             

 

 

 

 

 

 

* Tổng số cán bộ viên chức lao động 779 trong đó:

Nữ:   455
Đảng viên: 255
Tiến sỹ:  01
BSCKII: 15
BSCKI, Thạc sĩ: 79
Bác sĩ: 114
DSCKII: 02
ThS, DSCKI 04
Đại học khác: 38
ĐD, HS, KTV đại học: 114
Trung cấp, sơ cấp: 307
Lao động khác: 109 (Hộ lý, y công, bảo vệ, lái xe …)

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG      

1. Tổ chức truyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là
những chủ trương, chính sách liên quan đến công tác khám chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, những chính sách liên quan đến quyền lợi và
nghĩa vụ của người lao động được phổ biến và triển khai kịp thời đến tận CBVC và người lao động; Tạo điều kiện cho CBVC và đoàn viên thamgia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình

độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên phát động, vận động CBVC và đoàn viên tham gia nghiên cứu khoa học sáng kiến cải tiến kỹ
thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và 12 điều y đức xứng đáng là
"thầy thuốc phải như mẹ hiền".

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của CBVC và NLĐ, đấu tranh ngăn chặn những hành vi tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ thăm khám và điềutrị, chăm sós người bệnh. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải
quyết tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở.

3.  Phối hợp với thủ trưởg cơ quan tổ chức phát động phong trào tri đua yêu nước, thực hiện tốt nội dung quy chế dân chủ, hàng năm tổ chức hội nghị CBVC và NLĐ, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CBVC và đoàn viên. Cùng với thủ trưởng cơ quan không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, công tác từ thiện,
xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

4. Quỹ bưa ăn cho bệnh nhân nghèo được ra đời từ ngayg 01/11/2011 hàng ngày quỹ cấp cho bệnh nhân nghèo các khoa trên 20 suất ăn, đến nay quỹ đã cấp trên 7.000 suất ăn và chi tiền mặt cho bệnh nhân ở khoa Nhi và cho BN trong dịp tết. Ngoài ra 1 tháng còn cung cấp 1.200 suất cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân đang điều trị ở các khoa.     

Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.  Với những thành tích đạt được, công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa tỉnh
đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị là: Khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

5. Kết quả khen thưởng:

Hàng năm Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh luôn đạt CĐCS  vững mạnh, xuất sắc.

- Được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng cờ

- Được LĐLĐ tỉnh tằng bằng khen.

 

 Hình ảnh hoạt động nổi bật

Video Bệnh viện

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 53

  • Tổng lượt truy cập: 21777430

  • Hôm nay: 5886