Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả tuyển dụng viên chức y tế năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Ngày đăng: 11/10/2023 - Lượt xem: 1022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 791/QĐ- SYT ngày 10/10/2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức y tế năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 586/KH-BVĐKT ngày 03/7/2023 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xin thông báo:

1. Danh sách kết quả tuyển dụng viên chức y tế năm 2023 (có danh sách kèm theo).

2. Danh sách kết quả trúng tuyển viên chức y tế năm 2023 (có danh sách kèm theo).

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (đối với người trúng tuyển):

- Thời gian: Kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2023.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;

- Địa chỉ: Số 75, đường Hải Thượng Lãn Ông, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Hồ sơ tuyển dụng:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Bản sao có chứng thực của cấp có thẩm quyền kết quả học tập và các thông tin theo đúng nội dung đã ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Bệnh viện sẽ đề nghị Giám đốc Sở Y tế huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Tĩnh, trang thông tin điện tử Bệnh viện Đa khoa tỉnh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

- Thông báo này được gửi bằng văn bản theo đường bưu điện tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký; được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Tĩnh, trang thông tin điện tử Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Yêu cầu nộp bản sao số BHXH có chứng thực của cấp có thẩm quyền đối với những người “Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng”

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định tuyển dụng, gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Bệnh viện để ký hợp đồng làm việc và nhận việc.

- Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định trên thì Giám đốc Bệnh viện sẽ đề nghị Giám đốc Sở Y tế huỷ bỏ kết quả trúng tuyển và Giám đốc Bệnh viện sẽ hủy bỏ quyết định tuyển dụng sau khi được Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo

DANH SÁCH KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023Hình ảnh hoạt động nổi bật

Video Bệnh viện

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 45

  • Tổng lượt truy cập: 20844363

  • Hôm nay: 2527