Hà Tĩnh: Hoạt động karaoke, quán bar được mở lại ở địa bàn cấp độ dịch từ 1-3
Ngày đăng: 21/03/2022 - Lượt xem: 981

Theo quy định mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các hoạt động, dịch vụ: karaoke, vũ trường, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng trên địa bàn toàn tỉnh được hoạt động, hoạt động hạn chế ở những địa bàn cấp độ dịch từ 1-3.

Dịch vụ karaoke được hoạt động lại ở vùng dịch cấp độ 1, bị hạn chế ở cấp độ 2 và 3

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; để xác lập trạng thái bình thường mới và thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội dần trở lại bình thường, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau, thời gian thực hiện kể từ ngày 19/3/2022:

Không giới hạn số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đối với địa bàn xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch được đánh giá ở cấp 1. Đối với địa bàn các xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch được đánh giá ở cấp 2, cấp 3, cấp 4 thì số lượng người tham gia tương ứng được quy định tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh (xem tại đây).

Các hoạt động, dịch vụ: karaoke, vũ trường, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng trên địa bàn toàn tỉnh được hoạt động, hoạt động hạn chế hoặc ngừng hoạt động tùy theo cấp độ dịch tương ứng trên địa bàn xã, phường, thị trấn được đánh giá ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc cấp 4 thực hiện theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đánh giá chính xác cấp độ dịch hàng tuần và đánh giá đột xuất khi có thay đổi theo quy định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/1/2022 của Bộ Y tế; định kỳ báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch hàng tuần và báo cáo ngay khi có thay đổi cấp độ dịch trên địa bàn về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế).

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi. Giao Sở Y tế kịp thời cập nhật, thông báo cấp độ dịch ở phạm vi cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Văn bản này thay thế Văn bản số 272/UBND-VX1 ngày 16/1/2022 của UBND tỉnh; các văn bản trước đây của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 có nội dung trái với văn bản này thì thực hiện theo văn bản này.

Theo Báo Hà TĩnhHình ảnh hoạt động nổi bật

Video Bệnh viện

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 47

  • Tổng lượt truy cập: 19252372

  • Hôm nay: 8218