Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Ngày đăng: 07/03/2023 - Lượt xem: 53

Ngày 03/3/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra công văn số 155/BVĐKT-TCCB về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ tại BVĐK tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Theo đó, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các khoa phòng trong toàn Bệnh viện đã đi vào nề nếp; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có nhiều đổi mới; tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, giao tiếp ứng xử, trang phục, lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, được Nhân dân, các cấp lãnh đạo đánh giá, ghi nhận tốt.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nlđ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của đơn vị, đặc biệt đối với người dân, người bệnh. Giám đốc bệnh viện yêu cầu lãnh đạo các khoa phòng; toàn thể viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện kịp thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Lãnh đạo các khoa, phòng tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện đến tầng nhân viên của khoa phòng đơn vị mình phụ trách thông qua các buổi họp, giao ban, làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở thực hiện nghiêm túc về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bố trí sắp xếp nhân lực phù hợp đáp ứng được yêu cầu chức năng nhiệm vụ; quản lý, điều hành, chấm công đúng quy định của các cấp có thẩm quyền, của bảo hiểm xã hội; Thường xuyên quan tâm, tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ trong đơn vị.

2. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm gương mẫu của các đồng chí Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Trưởng, Phó các khoa, phòng; Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng Bệnh viện; các đồng chí trong diện quy hoạch lãnh đạo; mỗi đồng chí là một tấm gương tốt để khích lệ tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

3. Tất cả Lãnh đạo các khoa, phòng; viên chức, người lao động trong toàn Bệnh viện phải thực hiện nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, trang phục công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; không được đi làm muộn, về sớm; sử dụng thời gian để làm việc riêng trong giờ làm việc; Trường hợp có lý do chính đáng đều phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc.

4. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng chương trình truyền thông; cập nhật văn bản liên quan việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa tin bài lên trang thông tin truyền thông của đơn vị, Bệnh viện.

5. Phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện giờ giấc làm việc, văn hóa công vụ...tại các khoa phòng. Phòng Quản lý chất lượng, Kế hoạch tổng hợp, Điều dưỡng; Tổ chức Công đoàn; Thanh tra nhân dân; Đoàn thanh niên và Lãnh đạo các khoa phòng trong toàn Bệnh viện phối hợp thực hiện.

6. Phòng Hành chính quản trị hàng ngày kiểm tra, theo dõi tại cổng ra vào Bệnh viện về việc thực hiện chấp hành giờ giấc làm việc của viên chức, người lao động để báo cáo Ban Giám đốc khi được yêu cầu.

7. Phòng Công nghệ thông tin kiểm tra định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất thông qua Camera, giám sát vân tay về việc thực hiện giờ giấc làm việc của viên chức, người lao động; báo cáo Ban Giám đốc khi được yêu cầu.

Tập thể, cá nhân chấp hành tốt, có thành tích sẽ được tuyên dương, khen thưởng; tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành và theo quy định, kết luận của , bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện yêu cầu Trưởng (hoặc Phụ trách) các khoa, phòng quán triệt đầy đủ các nội dung trên cho toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị mình, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện; đề nghị các khoa, phòng và tất cả viên chức, người lao động trong toàn Bệnh viện nghiêm túc thực hiện. Nếu có nội dung cần phải bổ sung, sửa đổi, các đơn vị đề xuất (bằng văn bản) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Giám đốc xem xét, quyết định./.

Ban Biên TậpHình ảnh hoạt động nổi bật

Liên hệ / Gửi câu hỏi

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Online: 23

  • Tổng lượt truy cập: 15946392

  • Hôm nay: 4944